visbrain.objects.VolumeObj.set_data

VolumeObj.set_data(self, vol, hdr=None, threshold=None, cmap=None, method=None, select=None)[source][source]

Set data to the volume.